web

Клиент

Софтвер за самоевалуација

Технологии

ASP.NET, MVC4.0, CSS, HTML, AJAX, JQuery, Javascript, Entity Framework, LINQ, MSSQL Server

Технолошко-металуршки факултет, Факултет за музичка уметност, "Св. Кирил и Методиј" во Скопје

Ѕирни го проектот