web design

Клиент

Екстерно тестирање

Технологии

HTML5, CSS, Javascript, JQuery, Bootstrap responsive design

Asseco SEE

Ѕирни го проектот