Старт пакет
 • Прибирање на информации за компанијата и производите/услугите за промоција
 • Дизајн на предна страница (cover page)
 • Промоција на производ/ настан/ услуга преку поставување на реклама во времетраење од 3 дена
 • Таргетирано рекламирање по град, возраст, пол и интереси
 • Месечен извештај за рекламирањето (статистика за нови фанови, кликови од промоциите, број на прегледи на Фацебоок станицата)

3 дневно рекламирање/ промоција

1 000 000 импресии/кликови

1 500 акции/кликови

Миди пакет
 • Прибирање на информации за компанијата и производите/услугите за промоција
 • Дизајн на предна страница (cover page)
 • Промоција на производ/ настан/ услуга преку поставување на реклама во времетраење од 10 дена
 • Таргетирано рекламирање по град, возраст, пол и интереси
 • Месечен извештај за рекламирањето (статистика за нови фанови, кликови од промоциите, број на прегледи на Фацебоок станицата)

10 дневно рекламирање/ промоција

4 000 000 импресии/ прикажувања

6 000 акции/ кликови

Макси пакет
 • Прибирање на информации за компанијата и производите/услугите за промоција
 • Дизајн на предна страница (cover page)
 • Промоција на производ/ настан/ услуга преку поставување на реклама во времетраење од 30 дена
 • Таргетирано рекламирање по град, возраст, пол и интереси
 • Месечен извештај за рекламирањето (статистика за нови фанови, кликови од промоциите, број на прегледи на Фацебоок станицата)

30 дневно рекламирање/ промоција

15 000 000 импресии/ прикажувања

24 000 акции/ кликови

"Пакетите се флексибилни и може да се прилагодуваат за вашите специфични потреби. Бројот на импресии и кликови зависи од таргетираноста на рекламата."